QUỸ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG BÔNG SEN XANH

 0931438666

 tuthienbongsenxanh@gmail.com

 Chùa Đại Bi, thôn Kim Hoàng, xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội